Bazı Ürünlere İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hakkında (Karar: 2424)

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararnamesi ile ekte bulunan tabloda belirtilen ürünler için ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanması hakkında karar verilmiştir.EK 2'de yayınlanan tablodaki oranların 30/09/2020'a kadar, EK 1'de yer alan tablodaki oranların ise 01/10/2020 tarihine kadar uygulanacak ilave gümrük vergilerini göstermektedir. İlgili kararda herhangi bir geçici madde bulunmamasından dolayı 18.04.2020 tarihi itibariyle tescil edilen beyannamelerde ilave gümrük vergisi aranacaktır.


GYÜ, EAGÜ,  ÖTDÜ ve diğer ülkeler sütununda yer alan ülke menşeili eşyalar için ilave gümrük vergisi aranırken, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyalardan ispat ve vergi muafiyeti sağlayan belgeler eşliğinde (Menşe Şahadetnamesi, A.TR ve EUR.1 gibi) ilave gümrük vergisi alınmamaktadır.


Resmi Gazete Kararı

EK I

EK II